ஹைட்ரஜன்-பேனர்

நைட்ரோஜன் ஆலை

 • நைட்ரஜன் ஜெனரேட்டர் PSA நைட்ரஜன் ஆலை (PSA-N2 ஆலை)

  நைட்ரஜன் ஜெனரேட்டர் PSA நைட்ரஜன் ஆலை (PSA-N2 ஆலை)

  • வழக்கமான உணவு: காற்று
  • கொள்ளளவு வரம்பு: 5~3000Nm3/h
  • N2தூய்மை: 95%~99.999% தொகுதி.
  • N2விநியோக அழுத்தம்: 0.1~0.8MPa (சரிசெய்யக்கூடியது)
  • செயல்பாடு: தானியங்கி, PLC கட்டுப்படுத்தப்பட்டது
  • பயன்பாடுகள்: 1,000 Nm³/h N2 உற்பத்திக்கு, பின்வரும் பயன்பாடுகள் தேவை:
  • காற்று நுகர்வு: 63.8m3/min
  • காற்று அமுக்கி சக்தி: 355kw
  • நைட்ரஜன் ஜெனரேட்டர் சுத்திகரிப்பு அமைப்பின் சக்தி: 14.2kw