ஆக்ஸிஜன் பேனர்

CNG/LNG ஆலை

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு-எரிவாயு-எல்என்ஜி-திட்டம்

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு எரிவாயு-க்கு-எல்என்ஜி ஆலை

கொள்ளளவு: Feed Gas 12500Nm3/h
திட்ட இடம்: சீனா

250000td-LNG-ஆலை

250000t/d LNG ஆலை

கொள்ளளவு: 250000t/d
திட்ட இடம்: சீனா